Home
Methode
Proeflessen
Contact

Home

Studiebegeleiding Gent

Cum Laude werd in 1992 opgericht door Kurt Calcoen, licentiaat in de rechten afgestudeerd aan de Universiteit Gent in 1991 en aan de Vlerick School voor Management in 1992.

Cum Laude heeft tot doel studenten via een individuele aanpak te wapenen tegen de examens. Op die manier begeleiden we ongeveer een honderdtal studenten elk academiejaar.

Cum Laude heeft bewust voor een individuele aanpak gekozen
( nooit groepslessen ! ) omdat anders het aspect privé onderwijs voor een groot deel zijn nut verliest.
Elke student zit immers anders in elkaar.
Mede om deze reden is geen enkele student verplicht een minimum aantal uren les te volgen.
Lesuren worden ook pas NA het volgen van de lessen gefactureerd.

Door onze werkwijze en jarenlange ervaring is Cum Laude een houvast voor studenten en hun ouders.